Peter Singer
Peter Albert David Singer, là một triết gia đạo đức học người Úc. Ông là Giáo sư Đạo đức Sinh học của Giáo sư Sinh học tại Đại học Princeton và là Giáo sư Laureate tại Trung tâm Triết học Ứng dụng và Đạo đức Công cộng tại Đại học Melbourne. Nổi tiếng vớicuốn "Giải phóng động vật"
Ảnh: The new yorker
There are no comments to display.

Media information

Category
Nhân vật lịch sử
Added by
Phong Cầm
Date added
View count
380
Comment count
0
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

Image metadata

Filename
PeterSinger.jpg
File size
532.5 KB
Dimensions
1667px x 1667px

Share this media

Top