• VnKienthuc đang nâp cấp. Mời mọi người trải nghiệm và góp ý kiến TẠI ĐÂY,
    hoặc VnKienthuc Facebook group
  • Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
    Định hướng VnKienthuc.com
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
    Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tuổi trẻ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Vậy tuổi trẻ có vai trò gì đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc? Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc .png


Nghị luận vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong bất kì thời đại nào, thanh niên cũng đóng vai trò chủ chốt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không có thanh niên, các nhiệm vụ trọng đại của đất nước thật khó hoàn thành. Bàn về vai trò của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Điều đó khẳng định mạnh mẽ vai trò của thanh niên vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong nhưng nhiệm vụ cấp bách của thế hệ thanh niên là cần nhận rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

Xây dựng tổ quốc là bằng sức lao động, đóng góp một phần lợi ích làm cho đất nước ổn định, phát triển và phồn vinh. Nói như Chủ tích Hồ Chí Minh là làm cho đất nước có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ của toàn dân tộc. Thế nhưng, chính thanh niên mới là lực lượng tiên phong trong nhiệm vụ thiêng liêng này. Trong xã hội, thanh niên là lực lượng đông đảo nhất, có nhiều ưu điểm nhất, là người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên với tuổi đời còn trẻ, sức khỏe dồi dào, tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, quả cảm. Thanh niên có khả năng ứn biến và tiếp cận nhanh nhạy với cái mới, cái tiến bộ. Điều đó khẳng định, thanh niên chính là lực lượng lao động tiên tiến nhất của đất nước. Bởi thế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng thanh niên ngày nay. Kế thừa và phát huy các thành quả liên tục chính là bản chất của xã hội loài người. Không ai khác, chính thanh niên sẽ là lực lượng kế cận và kế thừa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc của cha anh. Thanh niên sẽ sớm gánh lấy trọng trách này khi thế hệ cha anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Đối với hanh niên đang làm việc tại các công sở, đoàn thể phải hăng say lao động và sáng tạo, không ngừng học hỏi tiếp thu cái mới, cái tiến bộ, nâng cao năng xuất lao động, tạo ra của cải vật chất làm giàu cho bản thân và đất nước.

Ra sức bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập đất nước. Thực hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, sống gắn bó nghĩa tình với nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưa phá hoại đất nước của các thế thế lực phản động, thù địch và các hành động xâm phạm lãnh thổ và xâm lược của ngoại bang.

Sống đúng đắn với đạo lí dân tộc. Tuân thủ pháp luật, nâng cao nhận thức về thời đại và các định hướng, chiến lược của nhân dân và nhà nước đã đề ra. Cần quan tâm đến đời sống chính trị- xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện.

Đối với thanh niên lứa tuổi học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động. Sống, học tập và lao động có mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá – đạo đức truyền thống của dân tộc.

Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng… Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong cuộc sống, vẫn còn có nhiều thanh niên sống thờ ơ, thiếu quan tâm đến vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của toàn dân tộc. Nhiều thanh niên sa ngã vào tệ nạn xã hội, đánh mất cả tương lai. Một số thanh niên bị các thế lực thù địch kích động, mua chuộc có hành động chống phá nhà nước, đi ngược lại với đạo lí tốt đẹp dân tộc Những người như thế thật đáng lên án và trừng trị.

Trung thành với đất nước, phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phải là nhiệm vụ quan trọng nhất của thế hệ thanh niên ngày nay. Mỗi thanh niên cần phải biết tự mình rèn luyện bản thân để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kì vọng.

“Đạo đức cao thượng nhất của loài người chính là tình yêu nước”. Không có tội lỗi nào đáng khinh bỉ bằng lòng phản bội tổ quốc. Người ta có thể tách con người ra khỏi tổ quốc nhưng không thể tách tổ quốc ra khỏi con người. Bởi thế, mỗi thanh niên ngày nay phải tự nâng cao ý thức và sống gắn mình với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ sự sống của mỗi chúng ta.
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Trời rét rét. Có tô bún ốc, ốc luộc 🐚 thì thích lắm 👍😻😍
VnKienThuc wrote on Đỗ Thị Lan Hương's profile.
Cuối tuần vui vẻ!
Cả nước bước vào giai đoạn sống chung với CoVid19
Xin chào! Hoàng Thịnh đã trở lại.

Lao động là vinh quang. Lao động sáng tạo là anh hùng ^^
Bitcoin đang vùng 40k. Hold chặt

BQT trực tuyến

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top