Những câu lý thuyết thường là những câu hỏi giúp bạn "ăn điểm", vì vậy cần tránh sai câu lý thuyết. Có một số câu hỏi sẽ gây nhầm lẫn, cần luyện nhiều đề để tiếp xúc với nhiều dạng. Từ đó rút ra các lưu ý cho lần làm bài sau. Để học tốt được lượng kiến thức vật lý 12, cần nắm vững kiến thức cơ bản rồi làm nhiều bài tập.

Câu 1: Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực
A. lực lạ B. Cu lông C. điện trường D. hấp dẫn

Câu 2: Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do?
A. nước biển B. nước sông C. nước mưa D. nước cất

Câu 3: Sóng cơ không truyền được
A. trong chất lỏng
B. trong chất rắn
C trong chân không
D. trong chất khí

Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + ϕ) (với A > 0). Pha của dao động là
A. (ωt + ϕ) B. ϕ C. A D. ωt

Câu 5: Tác dụng tiệt trùng thực phẩm, dụng cụ y tế là một trong những ứng dụng của
A. tia hồng ngoại B. tia tử ngoại C. tia X D. tia
γ

Câu 6: Bộ phận nào sau đây có nhiệm vụ thu sóng điện từ ở máy thu vô tuyến điện?
A. Тụ хоaу B. Mạch tách sóng C. Cuộn cảm D. Anten

Câu 7: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là hiện tượng quang − phát quang?
A. Bóng đèn pin B. Ngọn đèn dầu C. Tia lửa điện D. Bóng đèn ống

Câu 8: Nam châm không tác dụng lực từ lên
A. điện tích đứng yên B. thanh sắt đã nhiễm từ
C. thanh sắt chưa bị nhiễm từ D. điện tích chuyển động

Câu 9: Máy biến áp là thiết bị có tác dụng
A. biến đổi công suất của dòng điện xoay chiều B. biến đổi điện áp xoay chiều
C. thay đổi tần số dòng điện xoay chiều
D. biến đổi điện áp không đổi

Câu 10: Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào
A. bước sóng của ánh sáng chiếu tới kim loại
B. bản chất của kim loại
C. năng lượng của photon chiếu tới kim loại
D. động năng ban đầu của electron quang điện

Câu 11: Tính chất biến điệu như sóng vô tuyến của tia hồng ngoại được ứng dụng
A. trong các bộ điều khiển từ xa
B. để quay phim ban đêm
C. để gây ra một số phản ứng hóa học.
D. để sấy khô sản phẩm.

Câu 12: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có
A. chiều không đổi. B. cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian.
C. cường độ không đổi. D. có chu kỳ thay đổi theo thời gian.

Câu 13: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo
phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa là các điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó là
A. 2kλ với k = 0, ±1, ±2,....
B. kλ với k = 0, ±1, ±2,....
C. (k + 0,5)λ với k = 0, ±1, ±2,....
D. (2k + 1)λ với k = 0, ±1, ±2,....

Câu 14: Một con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động của con lắc
A. chỉ phụ thuộc vào chiều dài ℓ.
B. chỉ phụ thuộc gia tốc trọng trường g.
C. phụ thuộc tỉ số ℓ/g.
D. phụ thuộc khối lượng của con lắc.

Câu 15: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con
lắc đang dao động điều hoà dọc theo trục của lò xo. Véc tơ gia tốc của vật luôn hưởng
A. cùng chiều chuyển động của vật nặng.
B. về vị trí cân bằng.
C. ngược chiều chuyển động của vật nặng.
D. ra xa vị trí cân bằng

Câu 16: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng
A. một số nguyên lần bước sóng.
B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
C. một số lẻ lần nửa bước sóng.
D. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.

Câu 17: Câu nào dưới đây nói về bản chất của dòng điện trong chất điện phân là đúng?
A. Là dòng các electron chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.
B. Là dòng các ion dương chuyển động có hướng thuận chiều điện trường.
C. Là dòng các ion âm chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.
D. Là dòng chuyển động có hướng đồng thời của các ion dương thuận chiều điện trường và của
các ion âm ngược chiều điện trường.

Câu 18: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng. Khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch sẽ
A. không thay đổi. B. không xác định. C. tăng. D. giảm.

Câu 19: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, lệch pha nhau π/2 và có biên độ lần lượt là 9 cm và 12 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 15 cm. B. 3 cm. C. 21 cm D. 10,5 cm.

Câu 20: Trong máy phát thanh vô tuyến đơn giản, bộ phận có nhiệm vụ biến đổi dao động âm thành dao động điện là
A. ăng‒ten B. mạch biến điệu C. micro D. loa

Câu 21: Khi chúng ta dùng điều khiển từ xa để chuyển kênh tivi thì điều khiển đã phát ra
A. tia hồng ngoại B. sóng siêu âm C. sóng cực ngắn D. tia tử ngoại

Câu 22: Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường
A. khí, lỏng, rắn B. khí, rắn, lỏng C. rắn, lỏng, khí D. rắn, khí, lỏng

Câu 23: Độ cao của âm phụ thuộc vào
A. biên độ dao động của nguồn âm. B. độ đàn hồi của nguồn âm.
C. tần số của nguồn âm. D. đồ thị dao động của nguồn âm.

Câu 24: Trong thực tế, khi truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều thì phương án tối ưu được chọn là dùng
A. dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn. B. điện áp khi truyền đi có giá trị lớn.
C. đường dây tải điện có điện trở nhỏ. D. đường dây tải điện có tiết

Câu 25: Khi chiếu một chùm sáng đi qua máy quang phổ lăng kính thì chùm sáng lần lượt đi qua
A. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc. B. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối.
C. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối. D. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.

Câu 26: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng
A. khúc xạ ánh sáng B. nhiễu xạ ánh sáng C. giao thoa ánh sáng D. tán sắc ánh sáng lớn.

Câu 27: Một sóng điện từ có tần số 15 MHz thì nó thuộc loại sóng vô tuyến nào dưới đây?
A. sóng dài B. sóng cực ngắn C. sóng trung D. sóng ngắn

Câu 28: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm?
A. Khoảng cách từ Q đến q
B. Hằng số điện môi của môi trường
C. Điện tích thử q
D. Điện tích Q

Câu 29: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25 m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là
A. 0,5 m. B. 2,0 m. C. 1,5 m. D. 1,0 m.

Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto là
A. 12. B. 8. C. 4. D. 16.

Câu 31: Trong hệ thống đường dây truyền tải điện năng của Việt Nam, điện áp hiệu dụng lớn nhất được sử dụng trong quá trình truyền tải điện là
A. 110 kV B. 500 kV C. 35 kV D. 220 kV

Câu 32: Hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây chỉ xảy ra đối với sóng ánh sáng mà không xảy ra đối với sóng cơ?
A. Giao thoa B. Phản xạ C. Nhiễu xạ D. Tán sắc

Câu 33: Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?
A. Quang điện ngoài B. Lân quang C. Quang điện trong D. Huỳnh quang

Câu 34: Dao động cưỡng bức có tần số
A. bằng tần số dao động riêng của hệ B. lớn hơn tần số của lực cưỡng bức
C. bằng tần số của lực cưỡng bức D. nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức

Câu 35: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?
A. tần số góc B. chu kì C. pha D. cường độ dòng điện

Câu 36: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tia X là dòng hạt mang điện B. Tia X không có khả năng đâm xuyên
C. Tia X có bản chất là sóng điện từ D. Tia X không truyền được trong chân không

Câu 37: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?
A. Chiếu sáng B. Sinh lí
C. Quang điện D. Kích thích phát quang

Câu 38: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn
A. số nuclôn B. nguyên tố
C. động lượng D. năng lượng toàn phần

Câu 39: Sóng âm truyền trong chất khí là sóng
A. dọc B. ngang C. hạ âm D. siêu âm.

Câu 40: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, nếu khối lượng của con lắc tăng 4 lần thì cơ năng của con lắc sẽ
A. tăng 4 lần B. tăng 16 lần C. không đổi D. giảm 16 lần

Câu 41: Khi chiếu chùm bức xạ tử ngoại vào một chất phát quang thì dung dịch này có thể
phát ra
A. tia β B. ánh sáng lục C. tia α D. tia X

Câu 42: Chọn phát biểu sai. Tia α
A. khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện thì bị lệch về phía bản âm của tụ điện
B. phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng
C. thực chất là hạt nhân nguyên tử Heli
D. có tác dụng iôn hoá không khí và mất dần năng lượng

Câu 43: Ở bán dẫn tinh khiết
A. số electron tự do luôn nhỏ hơn lỗ trống B. số electron tự do luôn lớn hơn số lỗ trống
C. số electron tự do và số lỗ trống bằng nhau D. tổng số electron và lỗ trống bằng 0

Câu 44: Muốn cho trong một khung dây kín xuất hiện một suất điện động cảm ứng thì một trong các cách đó là
A. làm thay đổi diện tích của khung dây B. đưa khung dây kín vào trong từ trường đều
C. làm cho từ thông qua khung dây biến thiên D. quay khung dây quanh trục đối xứng của nó

Sưu tầm
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Xin chào, Bỏ Phố Về Làng

Cộng đồng yêu quê hương, xóm làng. Nơi chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện và đời sống quê hương xóm làng.

#Bophovelang #langtrongpho #photronglang #langtoi #chuyenlangtoi

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
Seagame 31: Việt Nam chiến thắng
Chúc tuyển chúng ta bảo vệ thành công HCV.
Việt Nam chiến thắng - Seagame 31
Việt Nam 3 - 0 Indonesia. Trận đấy thật cảm xúc.
Mật Ong Việt mến chào cả nhà!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top