• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tóm tắt Nguyễn Ái Quốc chọn sự nghiệp giải phóng dân tộc theo con đường nào?

Trang Dimple

New member
Xu
38
Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 - 1920:
- Ngày 5/6/1911, Người ra đi tìm đường cứu nước.
- Từ 1911 đến 1917: Người bôn ba qua nhiều nước trên thế giới. Qua đó, rút ra kết luận: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị bóc lột nặng nề.
- Từ cuối năm 1917, dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc về Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào công nhân Pháp.
-> Những nhận thức và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tuy mới bước đầu nhưng đã là điều kiện cần thiết để Người đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường cách mạng đúng đắn ở giai đoạn sau.
- Năm 1919, Người gửi tới Hội nghị Vec-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam để tố cáo đế quốc.
- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Luận cương khẳng định: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản.
- Tháng 12-1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Như vậy đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải theo con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường cứu nước đúng đắn, con đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản.
 
T

Thanh Quân

Guest
Tóm tắt ngắn gọn quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước.

- 5/6/1911, tại bến cảng nhà Rồng Bác ra đi tìm đường cứu nước​

- 1917, người tham gia hoạt động Đảng xã hội Pháp​

- 1919, người gửi đến hội nghị Véc - xai bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" đòi Chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam​

- Tháng 7/1920, người đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê - nin​

- Tháng 12/1920, người bỏ phiếu tham gia Đảng cộng sản Pháp​

- 1921, sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa​

- 1923, Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị Quốc tế Nông dân​

- 1924, người dự Quốc tế Cộng sảng lần thứ V​

- Cuối 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu​

- 1925, sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên​

Có sai sót gì mong các bạn thông cảm bỏ qua giúp mình. Cảm ơn!!!​
 
?

............

Guest
Tóm tắt ngắn gọn quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước.

- 5/6/1911, tại bến cảng nhà Rồng Bác ra đi tìm đường cứu nước​

- 1917, người tham gia hoạt động Đảng xã hội Pháp​

- 1919, người gửi đến hội nghị Véc - xai bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" đòi Chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam​

- Tháng 7/1920, người đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê - nin​

- Tháng 12/1920, người bỏ phiếu tham gia Đảng cộng sản Pháp​

- 1921, sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa​

- 1923, Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị Quốc tế Nông dân​

- 1924, người dự Quốc tế Cộng sảng lần thứ V​

- Cuối 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu​

- 1925, sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên​

Có sai sót gì mong các bạn thông cảm bỏ qua giúp mình. Cảm ơn!!!​
đẳng cấp vậy bạn
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top