Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Bài 4

Đỗ Thị Lan Hương

Cộng tác viên
Thành viên BQT
Kiểu dữ liệu chuẩn là gì? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn để trả lời câu hỏi trên nhé!

Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn.png

Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Kiểu dữ liệu chuẩn là một tập hữu hạn các giá trị. Mỗi kiểu dữ liệu cần một dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ và xác định các phép toán có thể tác động lên dữ liệu. Một số kiểu dữ liệu thường dùng cho biến đơn như sau:

1. Kiểu nguyên

Kiểu nguyên dùng để khai báo các đại lượng nhận giá trị là các số nguyên.

Giải Tin học 11: Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Chi tiết, hay nhất


Bảng 1. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu nguyên

2. Kiểu thực

Kiểu thực dùng để khai báo các đại lượng nhận giá trị là các số thực.

Giải Tin học 11: Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Chi tiết, hay nhất (ảnh 2)

Bảng 2. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu thực

3. Kiểu kí tự

Kiểu kí tự (kiểu có thứ tự, đếm được): là tập giá trị các kí tự trong bộ mã ASCII. Được dùng khi thông tin là các kí tự, xâu (string).

Giải Tin học 11: Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Chi tiết, hay nhất (ảnh 3)

Bảng 3. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu kí tự

4. Kiểu Logic

Kiểu logic (kiểu thứ tự đếm được): được dùng khi kiểm tra một điều kiện hoặc tìm giá trị của một biểu thức lôgic.

Giải Tin học 11: Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Chi tiết, hay nhất (ảnh 4)

Bảng 4. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu logic


Tổng kết: Chúng ta vừa vừa tìm hiểu 4 kiểu dữ liệu thường dùng cho biến là kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự và kiểu logic.
_Chúc các bạn học tốt_​
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
  9. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top