trình chiếu

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Định dạng trên trang chiếu - Bài 9

    Định dạng trên trang chiếu là gì? Nó có tác dụng như thế nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 9: Định dạng trên trang chiếu nhé! Bài 9: Định dạng trên trang chiếu Câu 1: Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu. Lời giải chi tiết...
  2. Đỗ Thị Lan Hương

    Bài trình chiếu - Bài 8

    Như chúng ta đã biết, bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp. Vậy làm thế nào để bố trí nội dung trên trang chiếu một cách phù hợp nhất? Cùng tìm hiểu bài 8: Bài trình chiếu nhé! Bài 8: Bài trình chiếu Bài 1 trang...
Top