tiên học lễ

  1. ButBi

    Giá trị con người dựa trên yếu tố nào?

    Giá trị con người dựa trên yếu tố nào? Người xưa vẫn có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Quả thực ý nghĩa của nó có thể áp dụng qua mọi thời đại. Để học được chữ “Lễ” cần phải hiểu thế nào là giá trị của một con người, bởi thông qua đó, chúng ta có thể hiểu được kỹ hơn những kiến thức đạo luật...
Top