thủy điện

 1. Chien Tong

  Hỏi Thủy lợi ý nghĩa gì? Liên hệ vùng Đông Nam Bộ?

  Câu hỏi: Chứng minh rằng việc xây dựng các công trình thủy lợi có ‎ý nghĩa hàng đầu trong việc phát triển nông nghiệp của vùng ĐNB? Gợi ý trả lời: Vấn đề thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên nông nghiệp của vùng: - ĐNB có khí hậu cận xích đạo, mùa khô kéo dài gây...
 2. Chien Tong

  Hỏi Vấn đề phát triển thủy điện ở Tây Nguyên

  Trình bày tiềm năng, hiện trạng và ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên? Gợi ý trả lời: a. Tiềm năng - Tiềm năng về thuỷ điện của Tây Nguyên lớn thứ 2 cả nước (sau TD-MN Bắc Bộ) - Tiềm năng thuỷ điện tập trung ở hệ thống sông lớn: Xê Xan , Xrê Pôk và thượng nguồn sông Đồng Nai...
 3. Chien Tong

  Hỏi Khai thác tiềm năng thủy điện ở TD-MN Bắc Bộ

  Câu hỏi: Trình bày thế mạnh và thực trạng khai thác tiềm năng thủy điện ở TD-MN bắc bộ. Việc khai thác tiềm năng thủy điện có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường trong vùng? Gợi ý trả lời: a. Thế mạnh - Trữ năng thủy điện lớn nhất nước ta. - Tập trung trên hệ thống sông Hồng chiếm 1/3...
 4. Chien Tong

  Công nghiệp điện là công nghiệp trọng điểm

  Câu hỏi: Tại sao công nghiệp điện lực lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? Ngành công nghiệp điện lực luôn giữ vai trò chủ đạo Gợi ý trả lời: a/ Thế mạnh lâu dài: - Nguồn năng lượng phong phú: + Than trữ lượng lớn, tập trung ở Quảng Ninh… + Dầu, khí trữ lượng lớn, tập trung ở...
Top