thành phần cơ bản

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Bài trình chiếu - Bài 8

    Như chúng ta đã biết, bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp. Vậy làm thế nào để bố trí nội dung trên trang chiếu một cách phù hợp nhất? Cùng tìm hiểu bài 8: Bài trình chiếu nhé! Bài 8: Bài trình chiếu Bài 1 trang...
Top