tảng bang

  1. Chien Tong

    Bài học từ Alex Ferguson cho doanh nghiệp

    Alex Ferguson cho rằng: động lực là sự kết hợp của việc sẵn sàng làm việc chăm chỉ, khả năng chịu đựng ngoan cường về cảm xúc, sức mạnh tập trung to lớn và từ chối sự thất bại. Điều này có thể đem lại hiệu quả to lớn cho tổ chức, nó như liều thuốc thần kỳ, có thể lan tỏa từ người này sang người...
Top