rẽ nhánh

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Cấu trúc rẽ nhánh - Bài 9

    Cấu trúc rẽ nhánh là gì? Cùng tìm hiểu qua bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh nhé! Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh 1. Rẽ nhánh Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a \(\neq\) 0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c - Nếu Delta < 0 thì phương trình vô nghiệm. - Nếu Delta >= 0 thì phương trình có...
Top