quốc gia khởi nghiệp

  1. VnTrithuc

    Nhìn thấy tấm hình "phong trào khởi nghiệp" này tôi cực hoảng hốt.

    Các bạn có nghĩ Việt Nam đang phù hợp cho mô hình "quốc gia khởi nghiệp" hay không ? Các bạn có nghĩ mình có khả năng khởi nghiệp hay không ? Hãy cùng đọc những suy ngẫm của tác giả sau nhé. ------ Nhìn thấy tấm hình "phong trào khởi nghiệp" này tôi cực hoảng hốt. Một cơn cuồng start-up và...
Top