• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

phản ứng tráng bạc

 1. Kina Ngaan

  Câu hỏi trắc nghiệm về cacbohiđrat

  Cacbohiđrat là một chương quan trọng của hóa học 12. Lý thuyết phần này cần đặc biệt chú ý, là phần hay xuất hiện trong các đề thi. Các phản ứng hóa học và kỹ năng xử lý bài toán khó. Câu 1: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về A. Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân. B. Khả năng phản ứng với...
 2. Kina Ngaan

  Bài tập thí nghiệm este và chất béo

  Bài tập về thí nghiệm este và chất béo là một dạng bài cần đặc biệt lưu ý. Cần nắm vững cách điều chế este và các phản ứng thủy phân, quan trọng là xà phòng hóa. Các dụng cụ thí nghiệm với chức năng và cách tổ chức. Chất xúc tác và thời gian xảy ra các quá trình. Dưới đây, là một số bài tập thí...
 3. Kina Ngaan

  Biện luận công thức cấu tạo và sơ đồ chuyển hóa este

  Biện luận công thức cấu tạo và sơ đồ chuyển hóa este là một dạng bài quan trọng. Để làm được dạng bài này, hiểu rõ bản chất công thức phân tử để suy ra công thức cấu tạo. Cần ghi nhớ các phản ứng hóa học đặc trưng để nhận dạng các chất. Chú ý tới các gợi ý từ đề bài để biện luận hợp lí, không...
 4. Kina Ngaan

  Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cacbohidrat trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT

  Cacbohidrat (còn gọi là gluxit hoặc saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, với công thức chung là Cn(H2O)m. Cacbohidrat gồm các chất như glucozo, fructozo, saccarozo, xenlulozo, tinh bột... Có thể nói, cacbohidrat là một chương quan trọng. Vì thế cần chú ý các câu hỏi vào dạng này. Để củng...
 5. Kina Ngaan

  Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết trọng tâm este

  Khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este. Este bị thủy phân cả trong môi trường axit và trong môi trường kiềm. Đa số ở trạng thái lỏng. Những este có KLPT rất lớn có thể ở trạng thái rắn (như mỡ động vật, sáp ong …). Câu 1: Thủy phân este nào sau đây...
 6. Kim VnK

  Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn ancol

  Ancol là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -OH gắn vào một nguyên tử carbon mà đến lượt nó lại gắn với một nguyên tử hydro hoặc carbon khác. Ancol có các phản ứng hoá học mà mỗi phản ứng là một dạng bài tập. Dạng bài về oxi hoá không hoàn toàn ancol là một dạng quan trọng của ancol mà các bạn học...
Top