• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
  - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

ôn tập

 1. Thandieu2

  Đại 9: Ôn tập chương 2

  HÀM SỐ BẬC NHẤT A- Lí thuyết cần nắm : 1- Nêu khái niệm hàm số là gì ? 2- Hàm số được cho bằng những cách nào ? 3- Đồ thị hàm số y = f(x) là gì ? 4- Thế nào là hàm số bậc nhất ? Nêu tính chất của hàm bậc nhất ? Nêu dạng đồ thị của hàm bậc nhất ? Cách vẽ đồ thị hàm bậc nhất ? 5- Thế...
 2. Thandieu2

  Đề cương ôn tập Toán 9 học kì 2

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TOÁN 9- ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9 KÌ 2 - ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9 - ÔN TẬP TOÁN 9 KÌ 2 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/decuongtoan9Ki2.pdf Sưu tầm A. PHẦN ĐẠI SỐ I. Lí thuyết: Trả lời các câu hỏi và ôn phần tóm tắt kiến thức chương III SGK trang 25, 26. Trả lời các...
 3. Thandieu2

  Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TOÁN 8- ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ 2 - ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 - ÔN TẬP TOÁN 8 KÌ 2 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/decuongtoan8Ki2.pdf Sưu tầm
 4. Thandieu2

  Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 2

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TOÁN 7- ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 KÌ 2 - ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 - ÔN TẬP TOÁN 7 KÌ 2 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/decuongtoan7Ki2.pdf Sưu tầm
 5. Thandieu2

  Đề cương ôn tập kì I toán 9

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 1 TOÁN 9 - ÔN TẬP TOÁN 9 KÌ I - ÔN TẬP TOÁN 9 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/ontapKi_T9.pdf Sưu tầm
 6. Thandieu2

  Hình 12: Ôn tập cuối năm

  Toán 12 - Chương III - Bài 5. Ôn tập cuối năm I - Bài tập tự luận 1. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ với cạnh bên không vuông góc với mặt đáy. Gọi là mặt phẳng vuông góc với các cạnh bên của hình lăng trụ và của chúng tại P, Q, R. Phép tịnh tiến theo vectơ biến tam giác PQR thành tam giác...
 7. Thandieu2

  Hình 12: Ôn tập chương 2

  Toán 12- Nâng Cao - Chương II - Bài 5. ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TẬP CHƯƠNG II I - Kiến thức cần nhớ A - Mặt cầu, khối cầu 1. Mặt cầu S(O ; R) là tập hợp . Khối cầu S(O ; R) là tập hợp . Mặt cầu là hình tròn xoay sinh bởi một đường tròn khi quanh quanh một đường thẳng chứa đường kính của đường...
 8. Thandieu2

  Hình 12: Ôn tập chương 1

  Toán 12- Nâng Cao - Chương I - Bài 5. ÔN TẬP CHƯƠNG I ÔN TẬP CHƯƠNG I I - Kiến thức cần nhớ 1. Hình đa diện gồm một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện : a) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung. b) Mỗi cạnh của một đa giác là...
 9. Thandieu2

  Hình 10: Ôn tập cuối năm

  Toán 10- Nâng Cao - BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM 1. Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông AA’B1B, BB’C1C, CC’A1A. Hình 105 Chứng minh các đẳng thức sau 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = c, AC = b. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho...
 10. Thandieu2

  Hình 10: (NC) Bài 9: Ôn tập chương 3

  Toán 10 - Chương III - Bài 9. Ôn tập chương I – Tóm tắt những kiến thức cần nhớ 1. Các định nghĩa a) là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng nếu và giá của vuông góc với . là vectơ chỉ phương của đường thẳng nếu và giá của song song hoặc trùng với . b) Elip : Tập các điểm M thỏa mãn MF1 +...
 11. Thandieu2

  Hình 11: Ôn tập cuối năm

  Toán 11- Nâng Cao - Bài Tập Ôn Cuối Năm Bài Tập Ôn Cuối Năm 1. Cho tam giác ABC và các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. a) Xét bốn tam giác APN, PBM, NMC, MNP. Tìm phép dời hình biến tam giác APN lần lượt thành một trong ba tam giác còn lại. b) Phép vị tự nào biến...
 12. Thandieu2

  Hình 11: Bài 6: Ôn tập chương III

  Toán 11 - Chương III - Bài 6. Ôn tập chương III I - Tóm tắt những kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa vectơ và các phép toán vectơ trong không gian cũng giống như trong mặt phẳng. Ngoài ra: a) Ba vectơ gọi là đồng phẳng khi các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng. b) Điều kiện cần và...
 13. Thandieu2

  Đại 10: Đề cương ôn tập chương 1 +2

  ĐẠI 10: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 + 2 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/ChuongI_2Toan10.pdf Sưu tầm
 14. Thandieu2

  Hình 7: Ôn tập chương 1

  ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 7 - ÔN TẬP CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC- ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Bài 1: Hai góc đối đỉnh Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Bài 4: Hai đường thẳng song song Bài 5: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng...
 15. Thandieu2

  Đại 7: Ôn tập chương 1+2

  ÔN TẬP CHƯƠNG 1+2 - ĐẠI SỐ 7 - ÔN TẬP CHƯƠNG CHƯƠNG 1: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Bài 4: Giá trị tuyệt đối - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Bài 5 + Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 7: Tỉ lệ thức Bài 8...
 16. Thandieu2

  Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 7 HỌC KÌ 1 - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 KÌ I - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 Đề cương 1 1. PHẦN LÍ THUYẾT ĐẠI SỐ 1) Giá trị tuyệt đối cuả số hữu tỉ x được xác định như thế nào? 3) Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng...
 17. Thandieu2

  Đề cương ôn tập Lịch Sử 7 kì I

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 KÌ 1 - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 KÌ I - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 Học kì I 1. Nhà Lý sụp đổ- nhà Trần thành lập - Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu, kinh tế suy thoái, xã hội loạn lạc - Nhà Lý phải dựa vào họ Trần => Trần Thủ Độ buộc Lý Chiêu Hoàng nhường...
 18. Thandieu2

  Đề cương ôn tập sinh học 7

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 7 - ÔN TẬP SINH HỌC 7 - ĐỀ CƯƠNG ÔN SINH 7 HỌC KÌ II - HỌC KÌ 2 Câu 1: Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau. - Cá cóc Tam Đảo chủ yếu sống trong nước - Ễnh ương lớn chủ yếu ở...
 19. Thandieu2

  Hình 8: Ôn tập chương 4 - Ôn tập cuối năm

  HÌNH HỌC 8: CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU ÔN TẬP CHƯƠNG 4 - ÔN TẬP CUỐI NĂM A - Phần đại số1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 2. a) Thực hiện phép chia : b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn dương với mọi giá trị của x. 3. Chứng minh...
 20. Thandieu2

  Hình học 9: Ôn tập chương 4

  HÌNH HỌC 9: CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ. HÌNH NÓN. HÌNH CẦU ÔN TẬP CHƯƠNG 4 Câu Hỏi 1. Hãy phát biểu bằng lời: a) Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ. b) Công thức tính thể tích của hình trụ. c) Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón. d) Công thức tính thể tích của hình nón...
Top