năng lực sản xuất của việt nam

  1. Phong Cầm

    Báo Trung Quốc tranh thủ kêu gọi doanh nghiệp quốc tế trước tình hình dịch bệnh ở Việt Nam

    Báo Trung Quốc nói về gì về tình hình dịch bệnh ảnh hưởng tới năng lực sản xuất của Việt Nam? Nước này cũng nhân cơ hội để kêu gọi các doanh nghiệp quốc tế quay trở lại xây dựng nhà máy tại Trung Quốc. Cuộc chiến kinh tế thời điểm dịch bệnh toàn cầu. Bài báo có nội dung như sau: Tình hình dịch...
Top