li luan van hoc

 1. Ngọc Suka

  Chia Sẻ Ý nghĩa và giá trị của tác phẩm văn học

  Ý nghĩa và giá trị của tác phẩm văn học Ý nghĩa và giá trị của tác phẩm văn học 1. Khái niệm chung Nói đến ý nghĩa và giá trị của tác phẩm văn học là nói đến sự đánh giá, thẩm định các phương diện thuộc về nội dung tư tưởng tình cảm, nội dung nhận thức, nghệ thuật, sự chân thành của tình...
 2. Ngọc Suka

  Chia Sẻ Tư tưởng của tác phẩm văn học

  Tư tưởng của tác phẩm văn học 1. Khái niệm chung Nhận thức, lí giải và thái độ đối với toàn bộ nội dung cụ thể sống động của tác phẩm văn học cũng như những vấn đề nhân sinh được đặt ra trong đó. Tư tưởng là linh hồn, là hạt nhân của tác phẩm, là kết tinh của những cảm nhận, suy nghĩ về cuộc...
 3. Ngọc Suka

  Chia Sẻ Nguyên tắc vẽ tranh, tạc tượng đài và hình tượng thị giác trong văn học Việt Nam trước 1975

  Nguyên tắc vẽ tranh, tạc tượng đài và hình tượng thị giác trong văn học Việt Nam trước năm 1975 Tác giả: Lã Nguyên Nguyên tắc vẽ tranh, tạc tượng đài và hình tượng thị giác trong văn học Việt Nam trước 1975 Ai cũng biết, văn học dùng ngôn từ làm chất liệu kiến tạo hình tượng. Loại chất liệu...
 4. Phong Cầm

  Tính chỉnh thể của tác phẩm văn học

  Sự vận động của một nền văn học bao giờ cũng dựa trên bốn yếu tố: thời đại – nhà văn – tác phẩm – người đọc, trong đó, tác phẩm là yếu tố trọng tâm, quan trọng nhất. Tác phẩm văn học là đơn vị sáng tạo của nhà văn, là đối tượng thưởng thức của người đọc, là kết quả của trình độ ý thức xã...
 5. V

  Nhóm Bakhtin - những tiền bối của chủ nghĩa hậu hiện đại

  NHÓM BAKHTIN - NHỮNG TIỀN BỐI CỦA CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI Terry Eagleton, trong bài “I Contain Multitudes”, gọi Bakhtin “ngôi sao của Phương Tây hậu hiện đại” và viết: “Bởi lẽ hầu như không có chủ đề hậu hiện đại thời thượng nào mà chưa được Bakhtin dự cảm trước. Diễn ngôn, tính lai, tính khác...
 6. V

  Cốt truyện và kết cấu của tác phẩm văn học

  CỐT TRUYỆN VÀ KẾT CẤU CỦA TÁC PHẨM VĂN HỌC Cốt truyện không phải là yếu tố tất yếu cho mọi loại tác phẩm văn học mà chỉ tồn tại trong những tác phẩm thuộc loại tự sự (tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, truyện thơ...), kí và các tác phẩm kịch. Trong một số tác phẩm thuộc loại kí, không có...
 7. V

  Truyện cực ngắn

  TRUYỆN CỰC NGẮN Thạc sĩ Bùi Như Hải Short - short story - là một thuật ngữ mới thâm nhập vào đời sống văn học Việt Nam những năm 90 của thế kỉ XX: “Xu hướng tìm đến truyện rất ngắn - một thứ truyện ngắn mini như những tri thức nghệ thuật thật sự chỉ thật rõ vào những năm 90”...
 8. V

  Những khái lược về sự kiện trong truyện

  NHỮNG KHÁI LƯỢC VỀ SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN Theo Trần Đình Sử, “truyện là một chuỗi sự việc xảy ra được kể ra do phát hiện thấy một ý nghĩa nào bên trong. Và kể chuyện là một hình thức để phát hiện các mối liên hệ bên trong của các sự việc (sự kiện) bề ngoài có vẻ như không có liên hệ, là một hình...
 9. Phong Cầm

  Tình huống truyện

  Khái quát về tình huống truyện trong truyện ngắn 1. Khái niệm truyện ngắn Nhận diện thể loại truyện ngắn cũng như sáng tạo về thể loại truyện ngắn là một nỗ lực liên tục cho cả người sáng tác và giới nghiên cứu phê bình. Từ W. Gớt thế kỷ XVII cho đến Sêkhốp, từ Lỗ Tấn đến Môpatxăng, từ...
 10. Phong Cầm

  Đặc trưng đối tượng và nội dung của văn học

  Văn học - hình thái ý thức thẩm mĩ Văn học là một hình thái ý thức xã hội, bắt nguồn từ đời sống, phản ánh đời sống, bày tỏ một quan điểm, một cách nhìn, một tình cảm đối với đời sống. Nhưng văn học nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung, không giống các hình thái ý thức xã hội khác bởi có...
 11. Phong Cầm

  Phân tích hệ thống các biện pháp nghệ thuật thể hiện nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn “Chí Phèo”

  Đề bài: Anh (chị) hãy vận dụng cách tiếp cận đối tượng theo quan điểm hệ thống để phân tích hệ thống các biện pháp nghệ thuật thể hiện nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao. Bài làm “Chí Phèo” là tác phẩm xuất sắc nhất của Nam Cao góp phần khẳng định tài năng và vai...
Top