este đa chức

 1. Kina Ngaan

  Dạng toán thủy phân este

  Thủy phân este là một phản ứng của este với các môi trường axit hoặc kiềm. Nắm chắc sản phẩm của các phản ứng để tính toán. Bên cạnh đó là một số công cụ giải toán như định luật bảo toàn nguyên tố, khối lượng... Hay một số bài nâng cao là phương pháp quy đổi, đồng đẳng hóa... Để luyện tập thêm...
 2. Kina Ngaan

  Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cơ bản este

  Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este. Tên este = Tên gốc hidrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic bằng đuôi at). Este là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường, ít tan trong nước. Este là một dạng quan trọng của hóa học 12. Việc luyện tập...
 3. Kina Ngaan

  Kiến thức cơ bản bài 1 hóa học 12: este

  Este là một dạng quan trọng của hoá học 12. Este là chương đầu tiên cũng là bài học đầu tiên của chương trình. Este liên quan tới các phản ứng hoá học, tính chất và ứng dụng. Ta có thể thấy este tồn tại trong chuối, dứa, dâu... những hóa quả thường ngày. Để tìm hiểu hơn về este, dưới đây là kiến...
 4. Kim VnK

  Bài tập phản ứng thủy phân este đa chức

  Este đa chức là những este chứa ít nhất 2 nhóm chức -COO- trong phân tử. Bên cạnh sự xuất hiện của este đơn chức trong đề thi, thì este đa chức chiếm sự xuất hiện không ít. Este đa chức chúng ta thường gặp là este 3 chức tạo bởi glyxerol và các axit. Đối với các bài toán VD, VDC cũng có thêm các...
 5. Kim VnK

  Phương pháp giải bài tập về este đa chức

  Este đa chức là một dạng bài hay có trong các đề thi và đặc biệt đó là chất béo (este ba chức). Ngoài ra, còn là bài tập este tìm chất quan trọng. Để làm được dạng bài này, chúng ta cần phải hiểu este đa chức là gì ? Nó khác gì so với este đơn chức thông thường và nó có những khó khăn gì cho...
Top