• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

đại 9

 1. Thandieu2

  Đại 9: Ôn tập chương 2

  HÀM SỐ BẬC NHẤT A- Lí thuyết cần nắm : 1- Nêu khái niệm hàm số là gì ? 2- Hàm số được cho bằng những cách nào ? 3- Đồ thị hàm số y = f(x) là gì ? 4- Thế nào là hàm số bậc nhất ? Nêu tính chất của hàm bậc nhất ? Nêu dạng đồ thị của hàm bậc nhất ? Cách vẽ đồ thị hàm bậc nhất ? 5- Thế...
 2. Thandieu2

  Đại 9: Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

  ĐẠI SỐ 9: CHƯƠNG 2: BÀI 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a ≠ 0) I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Góc tạo bởi đường thẳng (D) y = ax +b và Ox : Cho đường thẳng (D) y = ax +b cắt Ox tại A. điểm T thuộc (D) có tung độ dương. Góc tạo bởi đường thẳng (D) y = ax +b và Ox chính góc 2. Hệ số góc ...
 3. Thandieu2

  Đại 9: Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

  ĐẠI SỐ 9: CHƯƠNG 2: BÀI 4: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đường thẳng song song Hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và y = a'x + b' ( a' ≠ 0) song song với nhau khi và chỉ khi a = a'; \[b\neq b'\] và trùng nhau khi và chỉ khi a = a'; b = b' 2. Hai đường...
 4. Thandieu2

  Đại 9: Bài 3: Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

  ĐẠI SỐ 9: CHƯƠNG 2: BÀI 3: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đồ thị của hàm số y = ax + b Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng: Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Song song với đường thẳng y = ax, nếu b ≠ 0; Trùng với đường thẳng y = ax, nếu b =...
 5. Thandieu2

  Đại 9: Bài 2: Hàm số bậc nhất

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 2: BÀI 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm về hàm số bậc nhất Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức: y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax đã học ở lớp 7. (tại đây) 2. Tính chất Hàm số bậc...
 6. Thandieu2

  Đại 9. Chương 2. Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

  ĐẠI SỐ 9: CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT BÀI 1: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là...
 7. Thandieu2

  Đại 9: Chương 1: Ôn tập chương 1

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA ÔN TẬP CHƯƠNG 1 Bài giảng Youtube: Sưu tầm ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 - ĐẠI SỐ 9 https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/D9_OTC_1.pdf Tải về file đính kèm phía dưới
 8. Thandieu2

  Đại 9: Bài 9: Căn bậc ba

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1: BÀI 9: CĂN BẬC BA I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa: Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba Chú ý: Từ định nghĩa căn bậc ba, ta có: Nhận xét: Căn bậc ba của số dương là số dương Căn bậc ba của số âm là số âm Căn bậc...
 9. Thandieu2

  Đại 9. Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

  ĐẠI SỐ 9: CHƯƠNG 1: BÀI 8: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI - Áp dụng các kiến thức đã học trong bài 6 và bài 7 để giải toán Tài liệu tham khảo: Nguồn: Sưu tầm https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Dai9C1B8.pdf Có thể tải về ở đính kèm phía dưới
 10. Thandieu2

  Đại 9. Bài 6+7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1. BÀI 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Một cách tổng quát: Với hai biểu thức A, B mà , ta có , tức là: Nếu thì Nếu thì 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn Phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn có phép...
 11. Thandieu2

  Đại 9. Bài 5: Bảng căn bậc hai

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1. BÀI 5: BẢNG CĂN BẬC HAI Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột. Ta quy ước tên gọi của các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang. Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 ghi sẵn trong bảng...
 12. Thandieu2

  Đại 9: Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1. BÀI 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định lí Với số a không âm và số b dương ta có 2. Các quy tắc a) Quy tắc khai phương với một thương. Muốn khai phương một thương , trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai...
 13. Thandieu2

  Đại 9. Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1. BÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định lý: Với hai số a và b không âm, ta có: Chú ý: Định lí trên có thể mở rộng cho tích của nhiều số không âm. [INDENT=2] với \[a,b,c,d>0\] 2. Các quy tắc a) Quy tắc khai phương một tích -...
 14. Thandieu2

  Đại 9. Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1. BÀI 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Căn thức bậc hai Tổng quát: Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi là căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. xác định (hay có nghĩa) khi A lấy giá...
 15. Thandieu2

  Đại 9. Chương 1. Bài 1: Căn bậc hai

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA BÀI 1: CĂN BẬC HAI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Với số dương a, số được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0 Chú ý: Với ta có: Nếu thì Nếu thì \[x=\sqrt{a} \Leftrightarrow...
 16. Thandieu2

  Đại 9: Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  ĐẠI SỐ 9: CHƯƠNG 4: BÀI 8: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: Bước 1: Lập phương trình: B1: Chọn ẩn số, đặt điều kiện cho ẩn số có nghĩa B2: Dùng ẩn số và các số đã biết tìm các thừa số chưa biết cần thiết Bước...
 17. Thandieu2

  Đại 9: Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 4. BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN - Một số phương trình có dạng đặc biệt như: phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn ở mẫu thức, một vài dạng phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích hoặc giải được nhờ đặt ẩn số...
 18. Thandieu2

  Đại 9: Bài 6: Hệ thức vi-et và ứng dụng

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 4. BÀI 6: HỆ THỨC VI - ÉT VÀ ỨNG DỤNG I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hệ thức vi - ét a) Hệ thức vi-ét: Nếu x1; x2 là nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a khác 0) thì: \[\begin{cases} x_1+x_2= -\frac{b}{a} \\ x_1.x_2= \frac{c}{a}\end{cases}\] b) Áp dụng để tính nhẩm nghiệm...
 19. Thandieu2

  Đại 9: Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 4: BÀI 5: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Công thức nghiệm thu gọn Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 có b = 2b'. Khi đó \[\Delta ' = b'^2-ac\] Nếu \[\Delta ' < 0\]: Phương trình vô nghiệm Nếu \[\Delta ' = 0\]: Phương trình có nghiệm kép \[ x_1 = x_2 =...
 20. Thandieu2

  Đại 9: Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 4. BÀI 4: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Công thức nghiệm Phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a khác 0) \[\Delta = b^2 - 4ac\] \[\Delta < 0\] phương trình vô nghiệm \[\Delta = 0\] phương trình có nghiệm kép \[x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}\]...
Top