• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Nội dung mới nhất bởi sonca009

 1. sonca009

  Đề kiểm tra hóa học 10: Chương I - Nâng cao

  ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 10: CHƯƠNG I_NÂNG CAO Đề 1 ĐỀ KIỂM TRA 45’ Môn: HÓA HỌC 10NC Câu 1: (2 đ) Viết cấu hình electron của nguyên tử Z=14; 34; 36; 42; 53 cho biết tính chất hóa học cơ bản của nó, trong mỗi nguyên tử có bao...
 2. sonca009

  Hóa học 10 bài 6: Lớp và phân lớp electron

  BÀI GIẢNG HÓA HỌC 10: LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON A. Nội dung kiến thức I-Lớp electron : - Lớp electron gồm các nguyên tử có mức năng lượng gần bằng nhau - Vỏ nguyên tử chia thành 7 lớp: Lớp 1 2 3 4 5 6 7 (+)...
 3. sonca009

  Hóa học 10 bài 5: Luyện tập

  HÓA HỌC 10 BÀI 5: LUYỆN TẬP A. Nội dung kiến thức 1.Nguyên tử được tạo nên bởi e và hạt nhân.Hạt nhân được tạo nên bởi Proton và nơtron. 2.Trong nguyên tử, số đvđt hạt nhân Z = Số Proton = Số electron. A = Z + n = P + n (Z=P=e) 3.Số hiệu nguyên tử Z và số khối A đặc trưng cho...
 4. sonca009

  Hóa học 10 bài 4: Sự chuyển động của electron. Obitan nguyên tử

  HÓA HỌC 10 BÀI 4: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ. OBITAN NGUYÊN TỬ A. Nội dung kiến thức 1- Thuyết Rutherford – Bohr: Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của E.Rutherford, N.Bohr và A. Summerfeld - Trong nguyên tử, các electron chuyển động trên những quỹ đạo tròn...
 5. sonca009

  Hóa học 10 bài 3: Đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

  HÓA HỌC 10 BÀI 3: ĐỒNG VỊ,. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH A. Nội dung kiến thức 1. Đồng vị Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số notron ( khác số khối ) Vd: - Nguyên tố Clo có 2 đồng vị: - Nguyên tố H có 3 đồng vị: Hãy...
 6. sonca009

  Phương pháp giải bài tập kim loại

  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI 1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau: - Từ khối lượng (m) và số mol (n) của kim loại → M = - Từ Mhợp chất → Mkim loại - Từ công thức Faraday → M = (n là số electron trao đổi ở mỗi...
 7. sonca009

  Hóa học 12 bài 5: Glucozơ

  HÓA HỌC 12 BÀI 5: GLUCOZƠ A. Nội dung kiến thức I. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên a) Trạng thái tự nhiên Glucozơ có: - Trong hầu hết các bộ phận của cây, nhiều nhất trong quả chín( đặc biệt trong quả nho chín). - Trong cơ thể người, động vật. b) Tính chất vật lí...
 8. sonca009

  Hóa học 12 bai 3: Chất giặt rửa

  HÓA HỌC 12 BÀI 3: CHẤT GIẶT RỬA A. Nội dung kiến thức I. Khái niệm và tính chất của chất giặt tổng hợp 1. Khái niệm: Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó...
 9. sonca009

  HÓA HỌC 11 BÀI 3: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI (tiết 2)

  HÓA HỌC 11 BÀI 3: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI (tiết 2) 2. Khái niệm về axit và bazơ theo Bron-Stet a) Định nghĩa - Proton trong dd là ion H+ - ĐN:Axit là những chất nhường proton (H+). Bazơ là những chất nhận proton (H+). - VD1: CH3COOH + H2O <=> CH3COO - + H3O+...
 10. sonca009

  HÓA HỌC 11 BÀI 3: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI (tiết 1)

  HÓA HỌC 11 BÀI 3: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI (tiết 1) I. Nội dung kiến thức 1. Axit và bazơ theo thuyết A-Rê-Ni-Ut a) Axit - VD: HCl → H+ + Cl- HNO3 → H+ + NO3- H2SO4 → H+ + HSO4- CH3COOH <=> H+ + CH3COO- - Theo thuyết Areniut axit là chất khi tan trong nước phân li ra...
 11. sonca009

  Hóa học 11 bài 1: Sự điện li

  bạn xem lại phản ứng này nha
 12. sonca009

  Tính [H+] và [OH-] của dung dịch NaNO2 aM.

  [OH-] = căn bậc 2 của Kb*a. [H+] = 10^-14/[OH-] NO2- + H2O -> HNO2 + OH-
 13. sonca009

  Cao thủ hóa vào đây làm hộ với?

  a=n1/n2=C1/C2=x1/x2 (C là nồng độ, x là số mol) trong dd thì C1 = x1/V= n1*6,02.10^23/V C2 = x2/V= n2*6,02.10^23/V bạn xem thêm trong bài giảng hóa học 11 bài 2
 14. sonca009

  Hóa học 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit

  HÓA HỌC 9 BÀI 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT I. Nội dung kiến thức 1. Sơ lược về axit - KN: Axit là những hợp chất có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit - VD axit mạnh: + HCl: Axit clohidric + H2SO4: Axit sunfuric + HNO3: Axit nitric - VD axit yếu: +...
 15. sonca009

  Hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất-phân tử

  HÓA HỌC 8 BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT-PHÂN TỬ I. Nội dung kiến thức 1. Đơn chất: đơn chất phi kim lưu huỳnh có màu vàng a. Định nghĩa : Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học. b. Phân loại : - Đơn chất Kim loại : Có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt...
Top