xét nghiệm pcr

  1. Đ

    Các phương pháp xét nghiệm Covid-19

    Hiện, trên thế giới đang triển khai song song 2 phương pháp xét nghiệm xác định người dương tính SARS-CoV-2 là xét nghiệm tìm gen virus (phương pháp PCR) và xét nghiệm kháng thể (thường sử dụng để xét nghiệm nhanh). Về phương pháp xét nghiệm PCR, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết...
  2. Đ

    Tài liệu, giáo trình Giáo trình sinh học phân tử

    Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một số môn học khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học. Sinh học phân tử chủ yếu tập trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu...