văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

  1. Kina Ngaan

    Kiến thức cơ bản bài Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu

    Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là một tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, đã khắc họa thành công bức tượng đài bi tráng, bất tử về người nghĩa sĩ nông dân. Đồng thời đã bày tỏ lòng cảm phục cũng như nỗi tiếc thương trước những công trạng và sự hi sinh bất khuất của họ. (Nguồn ảnh: Internet) Kiến thức...
  2. Kina Ngaan

    Bài soạn Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu ngắn gọn nhất

    Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là một tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, đã khắc họa thành công bức tượng đài bi tráng, bất tử về người nghĩa sĩ nông dân. Đồng thời đã bày tỏ lòng cảm phục cũng như nỗi tiếc thương trước những công trạng và sự hi sinh bất khuất của họ. (Nguồn ảnh: Internet) Bài soạn...
Top