văn học dân gian là gì

  1. Ngọc Suka

    Chia Sẻ Văn học dân gian

    I. Văn học dân gian là gì? Là những tác phẩm ngôn từ truyền miệng được tập thể sáng tạo nhằm phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau của đời sống cộng đồng. II. Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian 1. Tính truyền miệng - Không lưu hành bằng chữ viết mà được truyền miệng từ người này...
Top