tự đánh giá thẳm sâu hồng ngài

  1. Ngọc Suka

    Tự đánh giá: “Thẳm sâu Hồng Ngài” (Cánh Diều – Ngữ văn 6)

    Đọc văn bản “Thẳm sâu Hồng Ngài” và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong sách Cánh Diều – Ngữ văn 6. Mục đích phần tự đánh giá quan văn bản “Thẳm sâu Hồng Ngài” giúp chúng ta hiểu hơn về thể kí và cách tiếp cận một tác phẩm văn học. Tự đánh giá: "Thẳm sâu Hồng Ngài" Đọc văn bản sau và...
Top