truy cập thông tin

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Tổ chức và truy cập thông tin trên internet - Bài 3

    Siêu văn bản là gì? Siêu văn bản và trang web khác nhau ở điểm gì?Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet nhé! Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet Câu 1: Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản...
  2. Đỗ Thị Lan Hương

    Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - Bài 3 (Siêu hay)

    Hiện nay, Internet đang được phổ biến toàn cầu. Nó là kho dữ liệu khổng lồ. Vậy các bạn có tò mò Internet được tổ chức dưới dạng nào không? Cùng tìm hiểu bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet nhé! Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 1. Tổ chức thông tin trên Internet...
Top