• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

trong

 1. H

  Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

  Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay Xuất phát từ thực tế khách quan do đòi hỏi của sự hình thành vầ phát triển của nền kinh tế thị trường . Do đó ,việc hình thành các công ty cổ phần (CTCP ) và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN ) là tất yếu...
 2. H

  Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam

  Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam T ừ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà...
 3. VPP Sơn Ca

  Thiên nhiên trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

  Đề bài: Anh (chị) nghĩ gì về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận https://server1.vnkienthuc.com/files/3/FILEPDF/thien_nhien_trang_giang.pdf
 4. VPP Sơn Ca

  Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình trong bài Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

  Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình trong bài Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu https://server1.vnkienthuc.com/files/3/FILEPDF/xuat_duong_tru_tinh.pdf
Top