triglixerit

 1. Kina Ngaan

  Tổng hợp các bài vận dụng cao chất béo

  Các bài vận dụng cao chất béo liên quan tới phản ứng xà phòng hóa, đốt cháy, phản ứng cộng... Để làm được dạng bài này, nắm vững công thức đốt cháy, công thức pi và các định luật bảo toàn. Cần nhanh nhạy các kỹ năng xử lý dữ kiện của đề bài để tính toán. (Nguồn ảnh: Internet) Câu 1: Hỗn hợp...
 2. Kina Ngaan

  Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết chất béo

  Chất béo là một dạng quan trọng của chương trình hóa học 12. Chủ đề lý thuyết sẽ xoay quanh các vấn đề tính chất vật lý và hóa học. Bên cạnh đó là công thức cấu tạo chất cần lưu ý. Làm nhiều các câu hỏi để rèn luyện tạo kỹ năng vững chắc. (Nguồn ảnh: Internet) Câu 1: Loại dầu nào sau đây...
 3. Kim VnK

  Phương pháp quy đổi chất béo

  Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol. Chất béo là trieste nên chúng có tính chất của este như: phản ứng thủy phân, phản ứng ở gốc, ... Các phản ứng là các dạng bài tập khác nhau mà các bạn cần lưu ý. Mỗi dạng sẽ có phương pháp giải, nếu...
Top