trào ngược dạ dày

  1. D

    Tài liệu, giáo trình Chữa trào ngược dạ dày thực quản do thần kinh căng thẳng bằng đông y

    Trào ngược dạ dày thực quản có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Bệnh gây ảnh hưởng đến việc ăn uống cũng như sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Chính vì vậy, việc chữa trị trào ngược dạ dày thực quản là vô cùng cần thiết. Tuỳ theo nguyên nhân gây bệnh mà có các biện pháp điều trị khác nhau...