tiền lương

  1. VnTrithuc

    Kiến Thức Kiểm toán là gì?

    Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Nhưng điều thú vị là từ “Audit” của tiếng Latin lại có nghĩa là người nghe (one who hears).Vào khoảng thế kỷ thứ III trước công nguyên, chính quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe...
  2. rubi_mos2002

    Tại sao đàn ông cần phụ nữ

    Ảnh hưởng tích cực của phụ nữ đến đàn ông có thể được nhìn thấy ở tiền lương, gia đình. Phụ nữ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc của người khác so với đàn ông. Về trung bình, phụ nữ cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn đối với những việc người khác đang làm và có khả năng đấu tranh cho...
Top