tieng phap co ban

  1. VnKienThuc

    Chuyên đề tiếng Pháp cơ bản - Bài 1 Bảng chữ cái Tiếng Pháp

    Chuyên đề tiếng Pháp cơ bản - Bài 1 Bảng chữ cái Tiếng Pháp Nội dung chính: Giới thiệu cho các bạn bảng chữ cái tiếng Pháp và cách phát âm chuẩn của từng chữ. L’alphabet français A: /a/ B: /be/ C: /se/ D: /de/ E: /ә/ F: /εf/ (âm “f” ở cuối đọc rất nhẹ) G: /ӡe/ (cong lưỡi hết mức, đầu...