thượng kinh kí sự

 1. Kina Ngaan

  Bài văn mẫu đề 1 bài viết số 2 văn 11: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

  Để làm tốt bài nghị luận văn học, cần nắm vững kiến thức cơ bản của tác phẩm. Rồi sau đó rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận nói chung, cách tạo luận điểm luận cứ chặt chẽ. Dưới đây là bài văn mẫu đề 1 bài viết số 2 văn 11. Đề bài: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn...
 2. Kina Ngaan

  Dàn ý đề 1 bài viết số 2 văn 11

  Để làm tốt bài nghị luận văn học, cần nắm vững kiến thức cơ bản của tác phẩm. Rồi sau đó rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận nói chung, cách tạo luận điểm luận cứ chặt chẽ. Dưới đây là dàn ý đề 1 bài viết số 2 văn 11. Đề bài: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích...
 3. Kina Ngaan

  Cảm nhận bài Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

  Tác phẩm vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác là một văn bản thuộc chương trình ngữ văn 11. Tác phẩm thể hiện đời sống xa hoa của chúa Trịnh và thái độ khinh thường của tác giả. Tác phẩm chứa đựng giá trị hiện thực đặc sắc. Dưới đây là một bài cảm nhận về bài học chi tiết nhất. (Nguồn ảnh...
 4. Kina Ngaan

  Kiến thức cơ bản bài Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

  Tác phẩm vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác là một văn bản thuộc chương trình ngữ văn 11. Tác phẩm thể hiện đời sống xa hoa của chúa Trịnh và thái độ khinh thường của tác giả. Tác phẩm chứa đựng giá trị hiện thực đặc sắc. Để hiểu sâu hơn về bài học, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây...
 5. Phong Cầm

  Ôn tập các tác phẩm trung đại học kì 1 Ngữ văn 11 năm 2021

  CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI NGỮ VĂN 11 - HỌC KÌ 1 I. Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác 1. Tác giả - Lê Hữu Trác (1724 – 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. - Lê Hữu Trác tự nhận là “ông già lười ở đất Hải Thượng” – đây chính là cách thể hiện thái độ của ông đối với công danh và lợi lộc. Đối...
Top