thông tin máy tính

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Bảo vệ thông tin máy tính - Bài 5

    Chắc hẳn, mỗi bạn mua máy tính về đều chỉ sử dụng mà không biết cách bảo vệ thông tin máy tính. Vậy tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính? Để trả lời câu hỏi cùng tìm hiểu bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính Câu 1: Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính? Lời giải...
  2. Đỗ Thị Lan Hương

    Bảo vệ thông tin máy tính - Bài 5

    Hiện nay máy tính được mọi sử dụng rất nhiều trong công việc, học tập nhằm lưu giữ dữ liệu quan trọng. Vậy làm thế nào để bảo vệ thông tin máy tính? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính nhé! Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn...
Top