thành phần

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Khái niệm về hệ điều hành - Bài 10

    Hệ điều hành là gì? Chức năng của nó ra sao? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu bài 10: khái niệm về hệ điều hành nhé! Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành 1. Khái niệm hệ điều hành (Operatin System) - Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm...
  2. Đỗ Thị Lan Hương

    Các thành phần của ngôn ngữ lập trình - Bài 2

    Ở bài 1 chúng ta đã biết thế nào là lập trình và ngôn ngữ lập trình. Vậy các thành phần ngôn ngữ lập trình là gì? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình nhé! Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình 1. Các thành phần cơ bản Mỗi ngôn ngữ lập trình có 3...
Top