thánh gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

  1. Ngọc Suka

    “Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước” (Cánh diều – Ngữ văn 6)

    Thực hành đọc hiểu “Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước” – Bùi Mạnh Nhị đã chứng minh rằng Thánh Gióng là một tác phẩm thành công, tiêu biểu về lòng yêu nước của dân tộc. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đôi nét về tác giả Bùi Mạnh Nhị và tác phẩm “Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của...
Top