tây âu

 1. B

  Trắc nghiệm Tây Âu

  Nền kinh tế, chính trị của Tây Âu từ 1950 đến 1973 diễn ra như thế nào? CÙng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé Tây Âu Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu là A. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á. B. tiến hành chiến...
 2. B

  Tây Âu - Bài 7

  Sau khi khôi phục kinh tế bị tàn phá do chiến tranh, các nước Tây Âu đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với những thay đổi to lớn mà nổi bật là sự liên kết kinh tế - chính trị của các nước trong khu vực. Dưới đây, mình sẽ tổng hợp lại những kiến thức trọng tâm cũng như hướng dẫn giải các...
 3. Ngọc Suka

  Hướng dẫn Điều kiện kinh tế xã hội và đặc điểm triết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ

  Điều kiện kinh tế xã hội và đặc điểm triết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ? 1. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm triết học Xã hội Tây Âu vào thế kỷ III - V, là thời kỳ đánh dấu sự tan rã của chế độ nô lệ và sự ra đời chế độ phong kiến. Thời kỳ trung cổ là thời kỳ của sự suy đồi toàn bộ đời...
Top