tác giả bùi đình phong

  1. Ngọc Suka

    “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập”” (Cánh Diều - Ngữ văn 6)

    Đọc hiểu văn bản “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Bùi Đình Phong được học trong chương trình sách Cánh Diều, bài 5 văn bản thông tin. Văn bản đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chúng ta cùng nhau tìm...
Top