soạn sông núi nước nam

  1. Ngọc Suka

    Soạn bài “Sông núi nước Nam” (hay nhất) – Ngữ văn 7

    Tương truyền bài “Sông núi nước Nam” - Lí Thường Kiệt (thường được gọi là Thơ thần) được Lí Thường Kiệt sáng tác vào khoảng cuối năm 1076, trong một trận chiến đấu ác liệt chống quân Tống xâm lược. Để hiểu về tác phẩm, chúng ta cùng nhau soạn bài “Sông núi nước Nam” – Ngữ văn 7 của Lí Thường...
Top