sử thi việt nam

 1. uocmo_kchodoi

  SỬ THI BÂHNAR : DYÔNG DƯ

  SỬ THI BÂHNAR : DYÔNG DƯ Sử thi Bâhnar Kriêm ( Bình Định) Người kể : Bok Hmai – Bok Klích Sưu tầm & Biên dịch : Hà Giao – Đinh Lưu Tóm tắt cốt chuyện: Dyông Dư là em kề anh cả Dăm Joong và là anh của Dăm Dyă, của nàng Bia Jơ Răng Matnar với cậu em út Xem Đum. Dyông Dư...
 2. uocmo_kchodoi

  Sử thi thần thoại Mnông - Bông, Rong và Tiang

  BÔNG, RONG VÀ TIĂNG Người kể : N’Yu – Đăm Pơ Tiêu Sưu tầm & Biên dịch : Điểu Kâu – Đỗ Hồng Kỳ Chỉnh lý tiếng Việt : Đỗ Hồng Kỳ Tóm tắt cốt chuyện : Bông & Rŏng là hai anh em ruột. Rŏng, Bing, Bai giành nhau một người chồng. Bị thua, Rŏng rủ Bông đi nơi khác làm ăn...
 3. uocmo_kchodoi

  Trường ca Răk Glay - CHÀNG AMÃ CHISA

  CHÀNG AMÃ CHISA Người kể : PôPâr Thìq Rìa Sưu tầm : Cha ma Laiq Tiẻng – Ngô Đức Thịnh Phiên âm, dịch : Châmliaq Tiẻng – Trần Kiêm Hoàng Biên tập văn học : Nguyễn Việt Hùng Tóm tắt cốt chuyện : Chi Sa thuộc dòng dõi Rắn.Mồ côi cha mẹ, được hai cậu dòng dõi chim...
 4. uocmo_kchodoi

  Trường ca K'Ho - CHÀNG K’SRAI, CHÁU NỮ THẦN MẶT TRỜI

  CHÀNG K’SRAI, CHÁU NỮ THẦN MẶT TRỜI K’Ho là một trong những tộc người đã từng có trường ca, sử thi. Nhưng qua quá trình “đứt gãy” hiện đã không còn được đầy đủ. Trích đoạn này chúng tôi ghi được trong quá trình sưu tầm & nghiên cứu về văn hoá K’Ho tại vùng Di linh, tỉnh Lâm Đồng. Trích đoạn...
 5. uocmo_kchodoi

  Sử thi Sê đăng - Dăm duông cứu nàng Bar mã

  DĂM DUÔNG CỨU NÀNG BAR MÃ Người kể : A Ar. Dịch : A Jar Sưu tầm : Võ Quang Trọng Trích sử thi Sê Đăng Tóm tắt cốt chuyện: Nàng Bar Mă xinh đẹp tuyệt trần, khiến quỷ Te Tô vú dài ghen tức,muốn bắt thịt. Không ai chống lại được con quỷ. Chàng Dăm Duông trong khi đi...
 6. uocmo_kchodoi

  Sử thi Jrai - Chuyện nàng H’bia Drang

  CHUYỆN NÀNG H'BIA DRANG Tóm tắt cốt chuyện: H’Bia Drang là con ông trời, vì yêu Y Rít nên bị chàng lừa lấy mất váy áo, không bay về trời được, phải xuống trần làm vợ Rít. Hai người có một đứa con. Khi Rít đi rừng, em chàng đã lấy váy áo cho chị dâu bay để...
 7. uocmo_kchodoi

  SỬ THI ÊĐÊ – M’DRONG DĂM

  SỬ THI ÊĐÊ – M’DRONG DĂM Người hát – kể : Y Nuh Niê Sưu tầm : Y Wơn, Nguyễn Thanh Đình Dịch sang tiếng Việt : Y Điêng Biên tập văn học : Đỗ Hồng Kỳ Tóm tắt cốt chuyện : M’Drong Dăm là con của nàng H’ Bia Knhí và chàng Dăm Bhu giàu có. Chàng có vợ là nàng H’Bia Sun...