• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

phong trào

 1. Kina Ngaan

  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn lịch sử mới nhất 2022

  Luyện đề thi thử sẽ giúp bạn có thêm kỹ năng làm bài thi. Đề thi thử sẽ tăng khả năng tập trung làm bài, xác định được khả năng của bản thân. Đối với môn lịch sử là việc ghi nhớ thời gian, sự kiện. Mỗi lần làm bài sẽ nhớ thêm một lượng kiến thức. Sau đây, là một đề thi thử tốt nghiệp THPT môn...
 2. Trang Dimple

  Chia Sẻ Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa (1918-1945)

  Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa (1918-1945) I. Cao trào giải phóng dân tộc từ 1918 đến 1923 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 1917 ở Nga thắng lợi, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc đã mở ra một thời kỳ phát triển mới trong phong...
 3. Ngọc Suka

  Địa vị lịch sử của phong trào Thơ mới

  Địa vị lịch sử của phong trào Thơ mới Trần Đình Sử Đã tám mươi năm phong trào thơ mới, song vấn đề địa vị của nó trong lịch sử văn học Việt Nam hầu như chưa được đánh giá đúng mức. Vì sao vậy? Đó là vì một thời gian rất dài, do ngự trị một quan điểm mác xít dung tục, chỉ thấy đó là phong trào...
 4. Thandieu2

  So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với Phong trào cách mạng 1936 - 1939?

  So sánh Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với Phong trào cách mạng 1936 - 1939? BẢNG SO SÁNH Thời kì 1930 - 1931 và 1936 - 1939 theo các nội dung sau: Nội dung|1930 – 1931|1936 – 1939 Xác định kẻ thù|Đế quốc và phong kiến|Thực dân Pháp phản động và tay sai Mục tiêu (nhiệm vụ)|Độc lập dân tộc...
 5. Thandieu2

  Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1925

  PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925. 1. Nguyên nhân - Những trào lưu dân chủ tư sản và các cuộc cách mạng tiến bộ từ bên ngoài dội vào Việt Nam - Từ những năm 1917 đến năm 1921 cách mạng Tháng 10 Nga, Quốc tế cộng sản ra đời, các Đảng cộng sản ra đời ở các nước tư bản...
Top