phản ứng oxi hoá

  1. Kina Ngaan

    Kiến thức cơ bản bài 2 hóa học 12: Chất béo

    Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, cung cấp năng lượng và nguồn dinh dưỡng cho con người. Chất béo là nguyên liệu để tổng hợp một số chất cần thiết khác cho cơ thể. Chất béo là một dạng quan trọng của chương trình hóa học lớp 12. (Nguồn ảnh: Internet) I. Khái niệm chất béo – Chất...
  2. Kim VnK

    Phương pháp giải bài tập về phản ứng tráng gương của andehit

    Andehit là những hợp chất có chứa nhóm -CH=O liên kết với nguyên tử C hoặc nguyên tử H. Andehit có những phản ứng đặc trưng cho tính chất của nó. Như phản ứng với H2, tráng bạc hay tác dụng với Cu(OH)2. Các phản ứng này đều ứng dụng tạo các dạng bài tập khác nhau. Bài tập về andehit là một trong...
Top