phần mềm trình chiếu

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Phần mềm trình chiếu - Bài 7

    Các bạn có biết một số công cụ hỗ trợ trình chiếu trên máy tính không? Để trả lời câu hỏi này cùng tìm hiểu qua bài 7: Phần mềm trình chiếu Bài 7: Phần mềm trình chiếu Câu 1: Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết? Lời giải Một số công cụ ngoài...
  2. Đỗ Thị Lan Hương

    Phần mềm trình chiếu - Bài 7

    Phần mềm trình chiếu là chương trình được ra đời nhằm giúp tạo chiếu nội dung trên màn hình. Vậy chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu là gì? Cùng tìm hiểu qua bài 7: Phần mềm trình chiếu nhé! Bài 7: Phần mềm trình chiếu Bài 1 trang 66 sgk Tin học 9: Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê...
Top