nghĩa của từ

 1. Ngọc Suka

  Thực hành tiếng việt trang 99 (Kết nối tri thức – Ngữ văn 6)

  Trong bài thực hành tiếng Việt trang 99 (Kết nối tri thức - Ngữ văn 6), chúng ta sẽ học về biện pháp tu từ và nghĩa của từ. Biện pháp tu từ hoán dụ là một trong những biện pháp tu từ quan trọng và phần nghĩa của từ chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: BIỆN PHÁP TU TỪ VÀ...
 2. Ngọc Suka

  Thực hành tiếng Việt trang 67 (Chân trời sáng tạo – Ngữ văn 6)

  Củng cố lý thuyết về từ láy, nghĩa của từ, biện pháp tu từ và cùng nhau làm bài tập phần thực hành tiếng Việt trang 67 sách Chân trời sáng tạo, Ngữ văn 6. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và soạn bài thực hành tiếng Việt trang 67. Thực hành tiếng Việt I. Tri thức tiếng Việt 1.Từ láy -...
 3. Ngọc Suka

  Thực hành tiếng Việt (Trang 43 – Văn 6): Biện pháp tu từ

  Soạn thực hành tiếng Việt (trang 43 – Kết nối tri thức với cuộc sống) trả lời các câu hỏi và làm bài tập liên quan đến nghĩa của từ, các biện pháp tu từ. Từ đó, giúp chúng ta có được những khái niệm về ẩn dụ, so sánh, điệp ngữ… Chúng ta cùng nhau soạn bài nhé! Soạn bài thực hành tiếng Việt...
Top