mômen động lượng

  1. Kina Ngaan

    Lời giải thích về bài toán "Con mèo rơi"

    "Falling cats problem" là một vấn đề nan giải, một bài toán về con mèo rơi. Bây giờ, bạn cầm một con mèo, thả ở một vị trí xác định rồi khi con mèo rơi xuống thì con mèo đó sẽ tiếp đất bằng chân của nó ngay cả khi được thả từ tư thế lộn ngược. 1. Vấn đề con mèo rơi: Vấn đề con mèo bị ngã đã...
Top