mình thích đi du lịch

  1. Khoai

    Du lịch hay đang lãng phí cuộc sống của mình?

    Phần lớn những đứa trẻ du lịch, hay phượt hiện nay là như thế này ? --------- Du lịch là chạy từ nơi mình đang phát ngán đến nơi người khác phát ngán. Du lịch không phải nước thánh, không thể rửa sạch được cái "hơi thở" cũ rích và nhàm chán đang đeo bám bạn, cũng chẳng thể nào thay đổi được...