lí thường kiệt

  1. Ngọc Suka

    Soạn bài “Sông núi nước Nam” (hay nhất) – Ngữ văn 7

    Tương truyền bài “Sông núi nước Nam” - Lí Thường Kiệt (thường được gọi là Thơ thần) được Lí Thường Kiệt sáng tác vào khoảng cuối năm 1076, trong một trận chiến đấu ác liệt chống quân Tống xâm lược. Để hiểu về tác phẩm, chúng ta cùng nhau soạn bài “Sông núi nước Nam” – Ngữ văn 7 của Lí Thường...
  2. An Nhiên^^

    Về thời điểm ra đời bài thơ Nam quốc sơn hà

    VỀ THỜI ĐIỂM RA ĐỜI BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ Từ trước Cách mạng Tháng Tám cho tới nay, không ít học giả nổi tiếng trong công trình khoa học của mình vẫn khẳng định: bài thơNam quốc sơn hà là của Lý Thường Kiệt. Có thể kể ra đây một vài công trình tiêu biểu như: Việt Nam sử lược của Trần Trọng...
Top