kiểu mảng hai chiều

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Kiểu mảng - Bài 11

    Như chúng ta đã biết, mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Để hiểu hơn về kiểu mảng một chiều mời các bạn cùng tham khảo bài 11: kiểu mảng dưới đây nhé! Bài 11: Kiểu mảng 1. Kiểu mảng một chiều Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử...
Top