kiem toan

  1. VnTrithuc

    Kiến Thức Kiểm toán là gì?

    Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Nhưng điều thú vị là từ “Audit” của tiếng Latin lại có nghĩa là người nghe (one who hears).Vào khoảng thế kỷ thứ III trước công nguyên, chính quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe...
  2. M

    Cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Tài chính

    Đến gần hơn với Nhà tuyển dụng qua cuộc thi CHINH PHỤC ĐỈNH CAO NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - TÀI CHÍNH Lần III – 2014 Trải qua mùa thi rất thành công vào năm 2012 và 2013, cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Tài chính đã tạo ra một sân chơi chuyên...
Top