khử mùi chuồng trại

  1. S

    CHĂN NUÔI KHÔNG MÙI

    Thông tin sản phẩm Sản phẩm Sinh học, sản xuất bởi quy trình công nghệ sinh học hoàn toàn mới của Công Ty TNHH Sơn Kỳ. Sử dụng hiệu quả thu về nhanh, tuyệt đối an toàn cho người, vật nuôi và môi trường. Được Công ty Sơn Kỳ công bố chất lượng tiêu chuẩn sản suất số: TCCS 10/2020/SONKY Test kiểm...