iliade

  1. uocmo_kchodoi

    Sử thi Iliade

    ĐÔI NÉT VỀ THI HÀO HOMÈRE, SỬ THI ILIADE VÀ TÁC GIẢ PHẠM TRỌNG CHÁNH Đại thi hào Homer là tác giả của 2 tác phẩm Iliad và Odyssey. Đây hai thiên sử thi kinh điển và là cột trụ của văn minh phương Tây. Ngay cả những chính trị gia lỗi lạc như Plato, Aristotle hay bậc quân vương...