hằng

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Các thành phần của ngôn ngữ lập trình - Bài 2

    Ở bài 1 chúng ta đã biết thế nào là lập trình và ngôn ngữ lập trình. Vậy các thành phần ngôn ngữ lập trình là gì? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình nhé! Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình 1. Các thành phần cơ bản Mỗi ngôn ngữ lập trình có 3...
  2. uocmo_kchodoi

    Sử dụng hằng trong C#

    Đây là một khái niệm tương tự như biến. Vậy hằng là gì, được sử dụng như thế nào, chức năng ra làm sao. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé! 1. Hằng là gì ? Hằng là một biến nhưng giá trị của hằng không thay đổi. Biến là công cụ rất mạnh, tuy nhiên khi làm việc với một giá trị được định nghĩa là...
Top