hiệu ứng động

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Tạo các hiệu ứng động - Bài 11

    Làm thế nào để chuyển trang chiếu? Cách tạo hiệu ứng động như thế nào? Để trả lời câu hỏi này mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài 11: Tạo các hiệu ứng động nhé! Bài 11: Tạo các hiệu ứng động 1. Chuyển trang chiếu • Ta có thể thay đổi cách xuất hiện của trang chiếu, ví dụ như cho trang chiếu...
Top